Stručna posjeta studenata pedagogije

Dana 07. studenog 2019. Dječji dom „Tić“ Rijeka posjetili su studenti pete godine diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu sa Prof. dr.sc. Jasminkom Zloković i asistenticom mag. Nadjom Čekolj. Posjeta je realizirana u sklopu kolegija „Obitelji i djeca u riziku“ i „Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja djece i mladih“, kroz koji se puno pažnje posvećuje važnosti prevencije rizičnih i asocijalnih ponašanja, kako od samih roditelja tako i kod djece. Ravnateljica mr. Tamara Žakula studentima je predstavila rad ustanove, dijagnostički i tretmanski rad s traumatiziranom djecom, suradnju s institucijama sustava te preventivnim programima koji se u ustanovi provode, a također je predstavila mogućnost volontiranja za koju su studenti iskazali interes.

 

 

Posjet studenata Učiteljskog studija

Dana 18. listopada 2019. Dječji dom „Tić „Rijeka posjetili su studenti 3. godine Učiteljskog studija u pratnji prof.dr.sc. Nataše Vlah i asistentice dr.sc Danijele Blanuša Trošelj. Četrdesetak studentata…

Sudjelovanje na 27. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Osijeku

U razdoblju od 6. do 9. studenoga 2019. u Osijeku je održana 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa sa središnjom temom – Psihologija i digitalni svijet. Središnja tema ovogodišnje…