Studenti Učiteljskog fakulteta posjetili “Tić”

Dana 29. svibnja 2014. studenti treće godine Ranog predškolskog odgoja I obrazovanja na Učiteljskom fakultetu posjetili su “Tić”. Tom prilikom ih je ravnateljica Tamara Žakula Desnica upoznala sa djelokrugom i načinom rada “Tića” te pobliže sa problematikom zlostavljanja i zanemarivanja djece sa naglaskom na važnosti međusektorske suradnje u zaštiti djece. Studenti su pokazali veliku zainteresiranost, postavljajući pitanja o konkretnim oblicima pomoći djeci kao I navedenoj problematici.

Tribina “Prevencija seksualnog zlostavljanja djece: postignuća i izazovi”

Dana 27. svibnja 2014. u Gradskoj vijećnici održana je tribina "Prevencija seksualnog zlostavljanja djece: postignuća i izazovi". Tribina je organizirana kao doprinos kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog…

Predavanje za roditelje u OŠ “Brajda”

U četvrtak, 29. svibnja u OŠ "Brajda" održano je predavanje za roditelje učenika 4a razreda. Tema predavanja bila je „Agresivnost kod djece i uloga roditelja“. Predavanje je održala…