Stručni skup “Što za djecu znači Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava”

U Rijeci je, dana 23. veljače 2012.g., održan stručni stručni skup “Što za djecu znači Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava” kojeg su organizirale Pravobraniteljica za djecu i Hrvatska odvjetnička komora. Sa izlaganjem pod nazivom „Razgovor s djetetom koji osigurava ostvarivanje prava djeteta na sudjelovanje, uz istodobnu zaštitu dobrobiti djeteta“ sudjelovala je i ravnateljica „Tić-a“ mr. Tamara Žakula Desnica.Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava, koja je na snazi u Republici Hrvatskoj od 1. kolovoza 2010.godine., osnažuje se pravo djeteta na sudjelovanje u postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima što uključuje i pravo djeteta na imenovanje posebnog zastupnika te je njezina implementacija od posebne važnosti u ostvarivanju prava djece.
O važnosti implementacije Konvencije govorile su tijekom pozdravne riječi pravobraniteljica Mila Jelavić i predsjednica Odvjetničkog zbora u Rijeci Nada Badurina, te izlagači prof. dr.sc. Dubravka Hrabar i prof. dr.sc. Aleksandra Korać Graovac sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mr.Tamara Žakula Desnica iz Dječjeg doma “Tić” Rijeka, Višnja Seršić Gržetić sa Općinskog suda u Rijeci, Nera Peranić Ćelić iz Zavoda za socijalnu skrb u PGŽ, Područnog CZSS Rijeka te Beti Korać Zuppa, odvjetnica iz Zagreba.
Na stručnom skupu istaknuta je važnost implementacije Konvencije u ostvarivanju dječjih prava, između ostalog i zato što otvara prostor za bolju zaštitu djece od manipulativnih postupaka roditelja ili skrbnika. Naglašena je potreba pružanja pomoći djeci u ostvarivanju njihovih prava kao i omogućiti im aktivno sudjelovanje u postupcima koji se na njih odnose, uz odgovarajuću stručnu podršku. Izuzetno je važno da zastupnik djece bude stručna osobe sa dodatnom edukacijom,koja poznaje proces razvojadjeteta i obiteljskudinamiku te vješta u komunikaciji sdjecom.
Skup je pratilo osamdesetak sudionika, većinom odvjetnika, sudaca te predstavnika centara za socijalnu skrb i obiteljskih centara.

 

Održana radionica „Ja, mama i tata, zajedno dva sata“

22. veljače 2012. godine u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održana je radionica za roditelje i djecu predškolskog i nižeg školskog uzrasta pod nazivom „Ja, mama i tata, zajedno…

Radionica za roditelje i djecu “Ja, mama i tata, zajedno dva sata”

Dana 22. veljače 2012.g. (srijeda) u periodu od 17,00 do 19,00 sati u "Tiću" će se održati  radionica „Ja, mama i tata – zajedno dva sata“. Radionica je namijenjena…