Stručni skup o pravu djeteta na pritužbu Odboru za prava djeteta

Dana  08. rujna 2015. godine u Zagrebu ​je održan stručni skup na temu “3. Protokol Konvencije o pravima djeteta (pravo djeteta na pritužbu Odboru za prava djeteta)”. Navedeni protokol propisuje da djeca zemalja čije su ga vlade ratificirale mogu UN-ovom Odboru za prava djeteta podnijeti pritužbe ako su njihova prava prekršena, a zaštitu nisu uspjeli ostvariti u svojim državama. Skup je organizirala Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu, a prisustvovala mu je ravnateljica “Tića” Tamara Žakula Desnica.Treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta (Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure), koji se odnosi na postupak podnošenja pritužbe UN-ovom Odboru za prava djece, stupio je na snagu u travnju 2014.g. Omogućio je djeci zemalja koje su ratificirale taj protokol da podnesu tužbe zbog kršenja njihovih prava kada nisu dobili odgovarajuću zaštitu na nacionalnom nivou. Republika Hrvatska Protokol nije potpisala, pa se otvaraju pitanja o potpunijoj zaštiti prava djece u RH. Stručnjaci UN-ovog Odbora za prava djece imaju široke ovlasti reakcija nakon razmatranja pritužbe djece.
Uvodničari u javnu tribinu, okrugli stol, bili su Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, predstojnica Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Ines Bojić, odvjetnica koja se bavi zastupanjem stranaka na međunarodnim sudovima te Helenca Pirnat Dragičević, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika, sada na radu u DORH-u za maloljetničko pravo. Moderator skupa bila je Lana Petö Kujundžić, predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu.
Zaključak skupa je bio da nema razloga da naša država ne ratificira Treći protokol i da nije za očekivati veće obveze države od onih koje ima prema Konvenciji o pravima djece koju konvenciju je država ratificirala i dužna ju je poštovati sa snagom iznad zakona.

 

Održane glazbene radionice u organizaciji Udruge “Muzikopter”

Dana 21. i 23. srpnja u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održane su glazbene radionice pod stručnim vodstvom Petre Brusić i Irene Magaš, voditeljica novoosnovane Udruge „Muzikopter“. U glasnoj…

U rujnu počinje novi 18. ciklus “Škole za razvedene roditelje”

Dana 29. rujna 2015.g. (utorak) u „Tiću“ započinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“ - programa psihološke podrške razvedenim roditeljima. Program će se održavati u periodu od 29.09. do 27.10.2015.g. tijekom…