Održane glazbene radionice u organizaciji Udruge “Muzikopter”

Dana 21. i 23. srpnja u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održane su glazbene radionice pod stručnim vodstvom Petre Brusić i Irene Magaš, voditeljica novoosnovane Udruge „Muzikopter“. U glasnoj i veseloj atmosferi djeca su se kroz različite glazbene igre, skupno muziciranje i aktivnosti ritmičke varijacije kreativno izražavala te upoznala s raznim glazbenim instrumentima i osnovama glazbene improvizacije.
Udruga „Muzikopter“ provodi muzikoterapiju i ostale kreativne rehabilitacijske postupke u svrhu poboljšanja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju. Osim toga organizira muzikoterapijske seanse, provodi programe za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te pruža kreativne i edukativne sadržaje kroz individualna i grupna savjetovanja, edukacije, seminare, radionice, tečajeve i konzultacije.

 

Dječji vrtić Bakar donirao knjige za bibilioteku “Tića”

Dana 16. lipnja 2015.g. predstavnice Dječjeg vrtića Bakar uručile su slikovnice koje su prikupila djeca i odgajatelji i na taj način se pridružili akciji stvaranja biblioteke pod nazivom…

Stručni skup o pravu djeteta na pritužbu Odboru za prava djeteta

Dana  08. rujna 2015. godine u Zagrebu ​je održan stručni skup na temu “3. Protokol Konvencije o pravima djeteta (pravo djeteta na pritužbu Odboru za prava djeteta)”. Navedeni…