Stručni posjet studenata Učiteljskog fakulteta

Dana 03. svibnja 2013.g. studenti 1.godine Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu, a u sklopu vježbi iz kolegija Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, posjetili su Tić. Studenti su upoznati sa radom i aktivnostima Tića pri čemu je naglašena važnost ranog prepoznavanja zlostavljane i zanemarivane djece te uloge odgajatelja u tome, a u cilju pružanja pravovremene stručne pomoći i podrške. Sa radom Tića upoznala ih je mr. Tamara Žakula Desnica.

Obilježavanje Dana odgoja bez batina (30.04.)

Dana 29.04.2013. godine u Tiću je održana radionica za roditelje pod nazivom „Pozitivna disciplina“ kojom je obilježen Dan odgoja bez batina.  U okviru radionice roditelji su kroz iskustveni…

Volonter Tića primio rektorovu nagradu za studenta volontera

Odlukom rektora Sveučilišta u Rijeci, Ediju Gustinu- Maski, dodijeljena je nagrada  za studenta volontera. Edi Gustin student je 1.godine sveučilišnog diplomskog studija Likovne pedagogije Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta…