Posjet studenata Učiteljskog studija

Dana 18. listopada 2019. Dječji dom „Tić „Rijeka posjetili su studenti 3. godine Učiteljskog studija u pratnji prof.dr.sc. Nataše Vlah i asistentice dr.sc Danijele Blanuša Trošelj. Četrdesetak studentata tom je prilikom upoznato sa radom Dječjeg doma „Tić“ Rijeka i različitim vrstama stručne pomoći koje se nude za djecu i članove njihovih obitelji, a sa naglaskom na problematici zlostavljanja i zanemarivanja djece. Predavanje je održala ravnateljica mr. Tamara Žakula u okviru kojeg je posebno istaknula ulogu učitelja i važnost suradnje sa školama u prepoznavanju i pružanju pomoći djeci koja su proživjela ili počinila nasilje, a studenti su tom prilikom iskazali i interes za volontiranje u “Tiću”.

Nekoliko činjenica o seksualnom zlostavljanju

Procjenjuje se da se tek oko 10% slučajeva seksualnog zlostavljanja otkrije, a još manji postotak biva procesuiran i zlostavljači osuđeni. Mnogi slučajevi ostaju neotkriveni, češće kada je počinitelj…

Stručna posjeta studenata pedagogije

Dana 07. studenog 2019. Dječji dom „Tić“ Rijeka posjetili su studenti pete godine diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu sa Prof. dr.sc. Jasminkom Zloković i…