Simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja – Nasilje i mladi”

Dana 20. studenoga 2014. u Opatiji je održan 2. simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja – Nasilje i mladi”, u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Skup je okupio veliki broj hrvatskih stručnjaka, a doprinos simpoziju u svojstvu pozvanog predavača, dala je ravnateljica Dječjeg doma “Tić” Rijeka Tamara Žakula Desnica s usmenim izlaganjem na temu “Izloženost djece višestrukom zlostavljanju”, dok su psihologinje Nataša Makarun i Ljiljana Bubnić izložile dvije poster prezentacije na temu “Ambasadori Tića – djeca ravnopravni partneri u prevenciji nasilja nad i među djecom“ te “Tić – model zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja”.Na skupu, koji je održan povodom Međunarodnog dana prava djeteta, kao i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, nazočiojevelik broj sudionika iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pravosuđa i drugih institucija, a uvodno izlaganje, na temu “Nasilje nad djecom – Jesmo li ga ozbiljno shvatili?” održala je pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić.
Simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja – Nasilje i mladi” ukazao je na problem nasilja u društvu, probleme vezane za prepoznavanje nasilja, prijavu sumnje na nasilje, postupak s nasilnikom i žrtvom nasilja te istaknuo primjere dobre prakse.

Studenti Medicinskog fakulteta posjetili „Tić“

Dana 12. studenog 2014.g. studenti Medicinskog fakulteta sa prof. Stjepkom Popović posjetili su “Tić”. Posjeta je realizirana u okviru nastave na izbornom kolegiju "Sociologija seksualnog zlostavljanja djece" koja…

Obilježili smo 7. obljetnicu provođenja projekta „Ambasadori Tića“

U srijedu, 26. studenog 2014. godine, u 11.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, održano je obilježavanje 7. obljetnice provođenja projekta „Ambasadori Tića“. Tom prilikom predstavljen je pregled…