Psycho film & Media festival

Dana 15. i 16. ožujka 2018. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku održan je Psycho film & Media festival, koji je Društvo psihologa Primorsko-goranske županije pokrenulo radi jačanja dijaloga, međusobnog razumijevanja i kvalitetnije suradnje između psihologa i medijskih stručnjaka. Tom prilikom održali smo tri izlaganja: Tamara Žakula Desnica: „Uloga medija u prevenciji nasilja nad i među djecom“, Ljiljana Bubnić: „Izvještavanje u medijima o djeci i mladima“, Nataša Makarun: „Djeca i medijska pismenost – primjer dobre prakse“.
Kroz izlaganja se ukazalo na utjecaj koji mediji imaju na društvena ponašanja, formiranje i prenošenje vrijednosti, oblikovanje životnih stilova, stavova i identiteta, a time i na njihovu ulogu u prevenciji nasilja nad i među djecom. Pokušalo se odgovoriti kako odn. koji su to psihološki mehanizmi i načini na koje mediji utječu na svoju publiku te kako mogu izvještavati na dobrobit djece odnosno kako mogu izvještavati o nasilju nad i među djecom, a da efekt izvještavanja ne bude promocija već prevencija nasilja. Prikaz medijskog izvještavanja o djeci i mladima apostrofirao je važnost slijeđenja, i primjene u praksi, kodeksa i pravila o izvještavanju kada se radi o djeci i mladima. Naglašena je i važnost medijske pismenosti djece od najranije dobi te su prikazana nastojanja Doma „Tić“ da se djeca potaknu na kritičko razmišljanje i konzumiranje medijskih sadržaja kroz aktivnosti koje su, u proteklih 10 godina, organizirane za ambasadore „Tića“.

Predavanja za nastavnike i roditelje o sigurnosti djece

Dana 08. ožujka 2018. u Osnovnoj školi „Bakar“ održana su dva predavanja sa ciljem edukacije nastavnika i roditelja o potencijalnim rizicima za doživljavanje i činjenje nasilja kod djece.…

Proljetni praznici u „Tiću“

Proljetni praznici su, za djecu uključenu u poludnevni boravak u Dječjem domu „Tić“ Rijeka, i ove godine započeli aktivno, posjetom Zajednici tehničke kulture gdje su imali priliku sudjelovati…