Predavanja za nastavnike i roditelje o sigurnosti djece

Dana 08. ožujka 2018. u Osnovnoj školi „Bakar“ održana su dva predavanja sa ciljem edukacije nastavnika i roditelja o potencijalnim rizicima za doživljavanje i činjenje nasilja kod djece.
Predavanje „Sigurno dijete – uloga nastavnika“ održano je za Učiteljsko vijeće i na njemu je bilo govora o ulozi nastavnika u zaštiti djece od bilo kojeg oblika nasilja. Poseban naglasak je stavljen na važnost prijave sumnje na zlostavljanje djece.
Predavanje „Sigurno dijete – uloga roditelja“ održano je za roditelje nižih razreda osnovne škole na kojem se govorilo o svim oblicima nasilja kojima djeca mogu biti izložena tijekom odrastanja (vršnjačko, obiteljsko, elektroničko nasilje i dr.) te što roditelji mogu učiniti da zaštite djecu i spriječe da do nasilja dođe. Predavanje su održale psihologinje Dječjeg odma “Tić” Rijeka Nataša Makarun i Ljijljana Bubnić.

Obilježen Dan ružičastih majica u suradnji sa Policijskom upravom primorsko – goranskom

Dana 28. veljače 2018. godine, u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, obilježen je Dan ružičastih majica. Tim povodom je za učenike sedmog razreda Osnovne…

Psycho film & Media festival

Dana 15. i 16. ožujka 2018. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku održan je Psycho film & Media festival, koji je Društvo psihologa Primorsko-goranske županije pokrenulo radi jačanja…