Predavanje o seksualnom nasilju nad ženama

Dana 14. listopada 2014., u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta u Rijeci održano je predavanje pod nazivom „Seksualno nasilje – predstojeći koraci i izazovi” Maje Vukmanić-Rajter, socijalne pedagoginje i voditeljice Centra za žrtve seksualnog nasilja. Predavanje je organizirala Udruga SOS telefon – grad Rijeka u partnerstvu sa Ženskom sobom-Centrom za seksualna prava, Udrugom žena “Hera”, Centrom za žene “Adela” i udrugom “Brod” -grupom za ženska ljudska prava, a  predavanju je prisustvovala socijalna radnica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka Kristina Rukavina.

Održana edukacija novih volontera u „Tiću“

U Dječjem domu „Tić“ Rijeka tijekom proljeća proveden je ovogodišnji ciklus primanja novih volontera. Postupak primanja volontera uključuje razgovor s koordinatorom volontera i s ravnateljicom, psihologijsko testiranje i…

Stručni posjet studenata Učiteljskog fakulteta

Dana 20. listopada 2014.g. "Tić" su posjetili studenti treće godine Učiteljskog fakulteta, smjer Razredna nastava, u oviru kolegija Obiteljska pedagogija, u pratnji prof. Jasne Arigoni. Studenti su upoznati…