Održana edukacija novih volontera u „Tiću“

U Dječjem domu „Tić“ Rijeka tijekom proljeća proveden je ovogodišnji ciklus primanja novih volontera. Postupak primanja volontera uključuje razgovor s koordinatorom volontera i s ravnateljicom, psihologijsko testiranje i edukaciju koja je usmjerena na upoznavanje sa radom „Tića“, zakonskim okvirom volontiranja i specifičnostima volontiranja u „Tiću“, posebice u radu s djecom. Edukacija je održana tijekom lipnja te je u rujnu i listopadu u rad „Tića“ uključeno 14 novih volontera, a volontiranje su nastavili i neki dugogodišnji volonteri „Tića“ što trenutno čini grupu od 20 aktivnih volontera. Volonteri su, kroz pomoć u učenju, sudjelovanje u kreativnim radionicama i u igri, uključeni u direktan rad s korisnicima poludnevnog tretmana, a uz mentorstvo i superviziju stručnih radnika Doma. Uz to, uključeni su i u preventivne aktivnosti kroz pomoć u provođenju info-pultova na Korzu.
Uz ovogodišnje pojačanje, do sada je u rad „Tića“ uključeno 107 volontera.
Novim volonterima želimo dobrodošlicu, a svim uključenim volonterima zahvaljujemo na trudu i vremenu kojim oplemenjuju naš rad.

Pozitivna psihologija u obrazovanju

Dana 10. listopada 2014., u organizaciji Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Centra za istraživanje djetinjstva, a povodom obilježavanja Dana učitelja, održan je znanstveno-stručni skup „Je li d(pr)ošlo vrijeme…

Predavanje o seksualnom nasilju nad ženama

Dana 14. listopada 2014., u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta u Rijeci održano je predavanje pod nazivom „Seksualno nasilje - predstojeći koraci i izazovi" Maje Vukmanić-Rajter, socijalne pedagoginje…