Posjeta studentica Pedagogije

Dana 26. studenog 2018. Dječji dom “Tić” Rijeka posjetile su studentice 3. godine studija Pedagogije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, u pratnji prof. Jasne Arrigoni. Posjeta je realizirana u okviru kolegija Obiteljska pedagogija i predstavlja dugogodišnji oblik suradnje kroz koji studenti dobivaju informacije o Dječjem domu “Tić” Rijeka te o radu sa djecom i mladima. O važnosti uloge nastavnika, posebno u kontekstu prepoznavanja djece koja imaju iskustvo doživljenog nasilja i adekvatnog i pravovremenog reagiranja te vidovima suradnje škola sa Domom “Tić” studentima je govorila ravnateljica Tamara Žakula Desnica.

 

Radionica za srednjoškolce o mladenačkim vezama

Dana 26. studenog 2018. održana je radionica o mladenačkim vezama u kojoj je sudjelovalo 24 učenika trećih razreda Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. Radionica je održana u…

Najava!