Pokrenuta suradnja sa Bilingualism Matters@Rijeka

U petak 7. studenoga 2014. godine pokrenuta je suradnja sa Bilingualism Matters@Rijeka koji djeluje pri Filozofskome fakultetu u Rijeci i ogranak je centra za informiranje o dvojezičnosti Bilingualism Matters sa sjedištem na Sveučilištu u Edinburghu. U okviru suradnje provodi se program dopunske poduke iz engleskoga i hrvatskoga jezika za korisnike poludnevnog programa Dječjega doma „Tić” Rijeka. Program se sastoji od tjednoga individualnog podučavanja djece osnovnoškolske dobi. U davanju poduke volontiraju Ivana Cindrić i Zdravka Bijelić, studentice druge godine Diplomskoga studija engleskoga i hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Okrugli stol o nasilju nad djecom u Osijeku

Dana 27. listopada 2014.g. u Osijeku je održan okrugli stol u okviru projekta  „Prijavi i zaustavi“ čija je svrha prevencija nasilja nad djecom i edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika i…

Studenti Medicinskog fakulteta posjetili „Tić“

Dana 12. studenog 2014.g. studenti Medicinskog fakulteta sa prof. Stjepkom Popović posjetili su “Tić”. Posjeta je realizirana u okviru nastave na izbornom kolegiju "Sociologija seksualnog zlostavljanja djece" koja…