Okrugli stol o nasilju nad djecom u Osijeku

Dana 27. listopada 2014.g. u Osijeku je održan okrugli stol u okviru projekta  „Prijavi i zaustavi“ čija je svrha prevencija nasilja nad djecom i edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnih suradnika u institucijama koje rade s djecom za rano uočavanje nasilja i poticanje na prijavu. Okrugli stol održan je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, u organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, a na njemu je sudjelovala psihologinja mr.Tamara Žakula Desnica, ravnateljica Djecjeg doma “Tic” Rijeka sa izlaganjem “Prepoznavanje nasilja nad djecom” u okviru kojeg je predstavila rad “Tića”. Na okruglom stolu analizirali su se aktualni problemi nasilja nad djecom sa institucijama i organizacijama ciji su zaposlenici strucne osobe u podrucju prevencije i suzbijanja nasilja nad djecom. Izlagači su bili predstavnici različitih institucija koje skrbe o djeci. Darko Laksar, dipl.iur. iz Ureda pravobraniteljice za djecu u Osijeku, izložio je predavanje na temu “Vrste nasilja nad djecom, prijava nasilja i postupanje nadležnih tijela – saznanja pravobraniteljice za djecu”, dr.sc.Daniela Šincek sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, održala je predavanje na temu “Kratki osvrt na istraživanja rizicnih cinitelja i prevencije nasilja nad djecom”. Iskustva Centra za socijalnu skrb u suzbijanju nasilja u obitelji s malodobnom djecom prikazala je Branka Bošnjak, dip.sociolog iz Odjela za djecu, mladež i obitelj Centra za socijalnu skrb Osijek, dok je postupanje policije u slucaju nasilja nad djecom iznijela Karmela Martinovic Grcic, dipl. krim. iz Odjela maloljetnicke delikvencije PU osjecko-baranjske. Kako prepoznati nasilje I intervenirati u slučajevima nasilja nad djecom prikazala je mr. Tamara Žakula Desnica, prof. psih.,ravnateljica Djecjeg doma “Tic” Rijeka, a Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu I zlostavljanu djecu te psihologinja Mariana Witovsky predstavili su projekt „Prijavi i zaustavi“. Tijekom diskusije sudionici okruglog stola dali su preporuke i razmjenili ideje u izradi edukacije za odgojno- obrazovne strucnjake i strucne suradnike koji rade s djecom.

Predavanje za učitelje u OŠ Nikola Tesla

Dana 26. listopada 2014.g. psihologinja Nataša Makarun iz Dječjeg doma "Tić" Rijeka održala je predavanje na temu "Zlostavljana i zanemarivana djeca i razred kao sigurno okružje" za učiteljice…

Pokrenuta suradnja sa Bilingualism Matters@Rijeka

U petak 7. studenoga 2014. godine pokrenuta je suradnja sa Bilingualism Matters@Rijeka koji djeluje pri Filozofskome fakultetu u Rijeci i ogranak je centra za informiranje o dvojezičnosti Bilingualism…