Pojačane volonterske snage „Tića“

Tijekom rujna i listopada održane su dvije radionice za edukaciju volontera, čime je završen ciklus prijema novih volontera za 2015.g. Nakon edukacije u rad „Tića“ uključeno je 12 novih volontera, a volontiranje su nastavili i neki dugogodišnji volonteri „Tića“, što trenutno čini grupu od 19 aktivnih volontera.
Volonteri su uključeni u direktan rad s djecom, korisnicima poludnevnog tretmana – pomoć u učenju, sudjelovanje u kreativnim radionicama i u igri kao i u provođenje preventivnih aktivnosti. Uz ovogodišnje pojačanje, do sada je u rad „Tića“ uključeno 122 volontera.
Novim volonterima želimo dobrodošlicu, a svim uključenim volonterima zahvaljujemo na trudu i vremenu kojim oplemenjuju naš rad.

VII. Simpozij socijalnih radnika

U periodu od 14.-16. listopada 2015.g. održan je 7. Simpozij socijalnih radnika u Zadru na kojem je sudjelovala socijalna radnica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Kristina Rukavina. Tema ovog…

U listopadu 2014.g. počinje novi ciklus “Škole za razvedene roditelje”

Dana 16. listopada 2014.g. (četvrtak) u „Tiću“ započinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“ - programa psihološke podrške razvedenim roditeljima. Program će se održavati u periodu od 16.10. do 13.11.2014.g. tijekom…