VII. Simpozij socijalnih radnika

U periodu od 14.-16. listopada 2015.g. održan je 7. Simpozij socijalnih radnika u Zadru na kojem je sudjelovala socijalna radnica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Kristina Rukavina. Tema ovog simpozija bila je: Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka. Kroz poster prezentacije na temu: “Tić”- model zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja i  Ambasadori “Tića”- djeca ravnopravni partneri  u prevenciji nasilja nad i među djecom prikazan je program poludnevnog boravka i preventivna djelatnost „Tića“.
7. Simpozij  socijalnih radnika bio je prilika za razmjenu mišljenja, konstruktivne rasprave, primjere dobre prakse socijalnog rada, pogled na praksu iz perspektive korisnika i aktivniju ulogu svakog od nas, sa ciljem postizanja pozitivnih promjena.

 

Radni sastanak sa školskim koordinatorima za ambasadore „Tića“

Dana  14. listopada 2015. g. u „Tiću“ je održan radni sastanak  sa stručnim suradnicima i profesorima koji su u osnovnim školama zaduženi  za koordiniranje aktivnosti u okviru projekta…

Pojačane volonterske snage „Tića“

Tijekom rujna i listopada održane su dvije radionice za edukaciju volontera, čime je završen ciklus prijema novih volontera za 2015.g. Nakon edukacije u rad „Tića“ uključeno je 12…