Okrugli stol “Nasilničko ponašanje učenika u crikveničkim osnovnim školama- stanje i implikacije”

Dana 24. svibnja 2013. u Vijećnici Grada Crikvenice održan je okrugli stol “Nasilničko ponašanje učenika u crikveničkim osnovnim školama – stanje i implikacije“. Okrugli stol organiziran je kako bi se predstavili rezultati istraživanja provedenog u dvjema osnovnim školama na području Crikvenice. Okrugli stol organiziran je u povodu Međunarodnog dana djece žrtava nasilja, u organizaciji udruge Centar za osnaživanje djece i odraslih – ELAN savjetovanje iz Dramlja, Na skupu je sudjelovala i psihologinja Dječjeg doma “Tić” Rijeka, mr.sc. Ljiljana Bubnić  koja je prezentirane rezultate o vršnjačkom nasilju usporedila sa rezultatima dobivenim na području grada Rijeke.

Obilježen Međunarodni dan obitelji (15. svibnja)

Međunarodni dan obitelji - 15. svibnja proglasili su Ujedinjeni narodi svojom rezolucijom 1993. godine. Prvi put se taj dan obilježio 15. svibnja 1994. godine i počeo se obilježavati…

Održana edukacija za nove volontere “Tića”

24. svibnja i 03. lipnja 2013. g. održana je edukacija za nove volontere „Tića“. Nakon postupka primanja volontera održana je edukacija za 25 volonterki. Kroz edukaciju volonterke su…