Održano predavanje za studente

Dana 10. prosinca 2010. g. psihologinja Nataša Špigl u “Tiću”  je održala predavanje za studente 2. godine studija Sestrinstva sa Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Studenti su upoznati s radom ustanove i oblicima stručne pomoći koji se u njoj pružaju. Predavanje je održano u sklopu kolegija “Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece”, voditelja Prof.dr.sc.Igora Prpića.

U Osijeku održan 3. skup posvećen pitanjima nasilja

U periodu od 25. do 27. studenog 2010. u Osijeku se odvijao III. znanstveno - stručni skup posvećen pitanjima nasilja "PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI NASILJA U SUVREMENOM DRUŠTVU - IZAZOV…

Deseta obljetnica stručnog rada “Tića”

13. prosinca 2010. U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 13. prosinca 2010. svečano je obilježena 10. obljetnica djelovanja "Tića" u pružanju stručne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci…