Deseta obljetnica stručnog rada “Tića”

13. prosinca 2010.
U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 13. prosinca 2010. svečano je obilježena 10. obljetnica djelovanja “Tića” u pružanju stručne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.
Stručni rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u Rijeci započeo je u srpnju 2000., kada je na inicijativu Udruge “Tić” i Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, osnovano Savjetovalište “Tić” s osnovnim ciljem psihološkog savjetovanja i tretmana zlostavljane i zanemarene djece i njihovih roditelja kako bi se bolje i uspješnije nosili s posljedicama svojih iskustava. Prvih pet godina savjetovalište je zapošljavalo jednog psihologa na puno radno vrijeme.
Zbog kontinuiranog porasta broja djece i obitelji koje su tražile pomoć, a stručni tretman je dugotrajan proces, nametnula se potreba za povećanjem broja stručnjaka. Grad Rijeka je izašao u susret navedenim potrebama i u svibnju 2005. g. omogućio zapošljavanje multidisciplinarnog tima stručnjaka te osigurao veći prostor da bi u 2007. godini osnovao javnu ustanovu Dom za dnevni boravak djece “Tić” Rijeka.
Sredstva za rad ustanove osigurana su iz proračuna Grada Rijeke, od 2005.g. u financiranje rada uključena je Primorsko-goranska županija, a u lipnju 2010. godine uključilo se i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Gradonačelnik Obersnel podsjetio je kako je Udruga “Tić” osnovana još 1998. godine, čiji je multidisciplinarni rad na zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja danas prerastao u institucionalni rad u sklopu ustanove.
–  “Ponosan sam što je upravo Grad Rijeka prepoznao važnost osnivanja ustanove za skrb o zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci, što za sada ima još samo Zagreb, i što sam bio jedan od osnivača Udruge ‘Tić’. Danas djelatnici ustanove ne pružaju samo stručni tretman zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci, već provode i niz preventivnih aktivnosti te istraživanja, koja su nam pružila dosta preciznu sliku o nasilju među osnovnoškolskom populacijom,” kazao je Obersnel, zahvalivši se svim djelatnicima na uspješnom radu, ali i stalnoj inicijativi za pokretanje novih programa.
Skup je pozdravila i zamjenica primorsko-goranskog župana Nada Turina-Đurić istaknuvši značaj ove ustanove kao i podršku koju joj Primorsko-goranska županija pruža.
Predsjednica Udruge “Tić” mr. sc. Jasna Jurković- Petrušić osvrnula se na početak razvoja djelatnosti zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja u Rijeci kroz udrugu koja je započela sa radom 1998.godine i čiji su članovi značajno doprinijeli razvoju djelatnosti savjetovališta.
O ulozi “Tića” u zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja govorila je stručna supervizorica „Tića“ i jedan od inicijatora razvoja djelatnosti zaštite djece od zlostavljanja u Hrvatskoj prof.dr.sc. Dubravka Kocijan – Hercigonja. Napominjući kako zlostavljane djece ima u svim krajevima u Hrvatskoj te kako je to problem sa dalekosežnim posljedicama ukazala je na činjenicu da samo dva hrvatska grada imaju razvijenu institucionalnu skrb za zlostavljanu i zanemarivanu djecu.
–  „Kada smo započeli s formiranjem institucija u većim gradovima, imali smo cilj stvoriti mrežu ustanova u Hrvatskoj čija bi djelatnost bila istovjetna „Tiću“, međutim to nam nije uspjelo. U Hrvatskoj se zaboravlja da se po pitanju zlostavljanja treba krenuti od primarne razine, a uz sekundarnu i tercijarnu „Tić“ se bavi upravo i time“.
O radu „Tića“ u proteklih 10 godina govorila je Tamara Žakula Desnica, ravnateljica „Tića“ ističući kako je „Tić“ započeo sa radom 2000.g. kroz savjetovalište sa jednim zaposlenim psihologom te se, zahvaljujući podršci Grada Rijeke, a zatim i Primorsko-goranske županije, razvio u ustanovu sa osam zaposlenih djelatnika, koja objedinjava program poludnevnog boravka, savjetovalište i preventivnu djelatnost.
Ravnateljica ja zahvalila volonterima u „Tiću“ te svim suradnicima partnerima u zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji, a članovima Udruge „Tić“, stručnim supervizorima i predstavnicima Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije dodijeljene su zahvalnice za doprinos razvoju stručnog rada sa zlostavljanom djecom u okvirima Savjetovališta, a zatim i Doma za djecu „Tić“ Rijeka.

 

Održano predavanje za studente

Dana 10. prosinca 2010. g. psihologinja Nataša Špigl u "Tiću"  je održala predavanje za studente 2. godine studija Sestrinstva sa Medicinskog fakulteta u Rijeci. Studenti su upoznati s…

Sajam nenasilja u Rovinju

U suradnji Obiteljskog centra Istarske županije, Društva psihologa Istre i Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika psihologa osnovnih i srednjih škola Istarske županije, u Rovinju je 10. prosinca 2010.…