Održan okrugli stol “Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka

U srijedu 04. lipnja 2014.g. u organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima održan je okrugli stol u Hotelu Bonavia u Rijeci na temu „Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka“.
Na okruglom stolu predstavljena su dosadašnja postignuća i poduzete mjere na području promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja te su razmjenjena iskustava u pružanju pravne i psihosocijalne podrške s naglaskom na unapređenje postojećeg sustava podrške. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici državnog odvjetništva, policije, Centra za socijalnu skrb, Općinskog i županijskog suda, Pravnog fakuteta u Rijeci i  Zagrebu, pravobraniteljice za djecu, Udruge UZOR, SOS telefona, Udruge Terra, Riječke nadbiskupije, Doma Sv. Ana, Centra za participaciju žena u svakodnevnom životu te druge udruge i institucije koje rade sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Kao predstavnik “Tića” sudjelovala  je psihologinja Ljiljana Bubnić.

Obilježen Međunarodni dan djece žrtava nasilja (4.lipnja)

Dana 03. lipnja 2015.g.  “Tić” ja postavljanjem info-pulta na riječkom Korzu obilježio Međunarodni dan djece žrtava nasilja. Tom su prilikom djelatnici i volonteri „Tića“ građanima su uručivali informativne…

Posjet volontera Odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Dana 1. lipnja 2015.g., volonteri Odjela za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluje pri Županijskom sudu u Rijeci, u pratnji voditeljice Odjela Mladene Tadej, posjetili su Dječji dom…