Kreativna radionica u Gradskom kazalištu lutaka

26. travanj 2011.
Korisnici poludnevnog boravka Tića sudjelovali su u kreativnoj radionici u Gradskom kazalištu lutaka u Rijeci.

Zahvaljujući trudu i entuzijazmu kreatorica lutaka Luči Vidanović i Marije Volkmer djeca su upoznata s načinom i postupkom izrada ginjol (franc. guignol) lutaka. Tom prilikom izradili su i vlastite lutke za igrokaz po predlošku teksta Tvrdoglava repa kojeg će izvesti u Domu, a na inicijativu odgajateljice Mirjane Štampar Komjenović.

 

Posjet Ukrajinske delegacije

13. travanj 2011. U okviru studijskog putovanja koje organizira Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Ukrajinu sa Središnjim koordinacijskim odborom akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, a s…

Sportske igre u Selcu

06.05.2011. Malonogometna ekipa Dječjeg doma "Tić" sudjelovala je na Sportskim igrama dječjih domova u Selcu. Nakon sportskih aktivnosti uslijedilo je druženje uz zakusku u Dječjem domu "Izvor".