Kako organizirati učenje za nastavu na daljinu?

Nastava na daljinu novi je oblik nastave s kojim se suočavaju nastavnici, roditelji, a naviše učenici. Kao i svaka promjena, i ova zahtjeva prilagodbu. Neki učenici su se moguće odlično snalazili u standardnoj nastavi, a sada se teško snalaze ili je moguće da djeca od ranije nemaju usvojene radne navike i vještine učenja, pa je ova situacija njima time izazovnija i zahtjevnija.

U ovom tekstu usmjerit ćemo se na organizaciju učenja za učenike viših razreda za koje se pretpostavlja da su u učenju samostalni ili im ovo može biti prilika za usvajanje dodatne samostalnosti. Roditelji djeci mogu predstaviti ove smjernice i potaknuti ih na njihovo provođenje. Ukoliko ovo čitaju roditelji djece nižih razreda, navedene smjernice mogu prilagoditi na način da u obzir uzmu svoje dnevne obveze i vrijeme koje imaju na raspolaganju za pomoć djetetu u izvršavanju školskih obveza.

Što činiti kako bi učenje za nastavu na daljinu bilo lakše i učinkovitije?

1. Planirati mjesto za učenje

Ukoliko je moguće, preporučljivo je da dijete ima jedno mjesto u stanu/kući na kojem svakodnevno uči. Ukoliko dijete od ranije nema svoje mjesto (npr. radni stol u sobi ili dnevnom boravku) zajedno odaberite mjesto na kojem će imati dovoljno prostora za knjige i bilježnice, pristup tehnologiji koja mu je potrebna za izvršavanje zadataka (računalo, mobitel, internet, TV) i ukoliko je moguće tišinu kako bi moglo neometano raditi. Ukoliko dijete sa radnog mjesta mora svakodnevno micati svoje stvari (jer na primjer radi na stolu na kojem se jedu obroci), odredite jedno mjesto na kojem će ih moći uredno odložiti, gdje će mu uvijek biti dostupne i pregledne.

2. Planirati vrijeme za učenje

Kad učenici idu na redovnu nastavu, očekivano je da će veći broj sati provesti u školi odnosno u učenju. Isto tako, i kod nastave na daljinu treba prihvatiti i planirati da će određeni broj sati u danu biti potrebno posvetiti učenju odnosno rješavanju školskih zadataka. Koliko će to sati biti ovisi o rasporedu sati za pojedini dan, odnosno o broju i vrsti zadataka kao i o organizaciji, motivaciji i kapacitetu pojedinog djeteta. Pomozite djetetu da isplanira dan, odnosno isplanira vrijeme za učenje i vrijeme za zabavu i odmor. Plan prilagodite djetetovim navikama (vrijeme buđenja/odlaska na spavanje, obroci, potreba za odmorom, igra/vježbanje/TV/hobiji). Kakav god raspored dijete napravilo, preporuka je da ga se svakodnevno pridržava uz moguća manja odstupanja. Tako će stvoriti radne navike i lakše pristupati učenju. Ovo su primjeri nekih mogućih dnevnih planova koji mogu poslužiti kao ideja:

Kada? Što?
09.00-09.30 Doručak
09.30-11.00 Škola
11.00-11.30 Odmor (igra, TV,…)
11.30-13.00 Škola
13.00-14.00 Ručak
14.00-15.00 Odmor
15.00-16.00 Škola (lektira, projekt)
16.00-19.00 Aktivnosti po izboru
19.00-19.30 Večera

 

Vrijeme Aktivnost
08.00-08.30 Doručak
08.30-11.00 Škola
11.00-12.00 Odmor
12.00-13.00 Škola
13.00-14.00 Odmor/aktivnosti po izboru
14.00-15.00 Ručak
15.00-16.00 Škola
16.00-19.00 Aktivnosti po izboru
19.00-19.30 Večera

3. Organizirati učenje

Sad kad dijete zna gdje i u koje doba dana uči, potrebno je odrediti kada će koji predmet odnosno zadatak rješavati. Kako bi dobilo pregled koje predmete i koje zadatke iz pojedinog predmeta treba ispuniti, predlaže se da si dijete napravi popis aktivnosti za pojedini dan. Na početku učenja treba pregledati sve zadatke koji su „stigli“ na e-mail, viber ili neku od brojnih platformi koje se koriste za on line nastavu. Tako na primjer može zapisati predmet, zadatak/zadatke i vremenski rok u kojem iste treba ispuniti. Kad napravi listu odredi koji od predmeta će raditi u kojem od „blokova“ za učenje, ovisno o dnevnom rasporedu aktivnosti koje je prethodno napravilo. Uz ovako zabilježene zadatke dijete će dobiti bolji uvid u zadatke koje treba ispuniti, lakše će si organizirati dan i biti će siguran da neće zaboraviti ispuniti pojedine obveze.

Predmet Zadatak Rok
POVIJEST Pročitati lekciju na str. 45. i riješiti radnu bilježnicu str. 39. Danas do 19 sati
Napraviti prezentaciju na određenu temu Slijedeći utorak do 16 sati
MATEMATIKA Prepisati tekst u bilježnicu i riješiti zadatke Danas do 18 sati
HRVATSKI JEZIK Pročitati pjesmu i odgovoriti na pitanja Sutra do 15 sati
Lektira Idući petak do 12 sati
FIZIKA Pogledati film i riješiti zadatke iz udžbenika str. 56. Danas do 19 sati
LIKOVNA KULTURA Naslikati rad Sutra do 18 sati

Raspodjela zadataka unutar jednog dana ili jednog „bloka“ učenja može biti različita – dijete može odlučiti prvo riješiti one zadatke koji su mu zahtjevniji ili prvo jedan od jednostavnijih zadataka kako bi se „pokrenulo“ i kako bi ga osjećaj zadovoljstva i postignuća motivirao na daljnji rad. Ukoliko dijete procjenjuje da sve zadatke neće riješiti u tom danu, prvo treba rješavati one zadatke koji imaju kraći rok za ispunjavanje. Kad se određeni zadatak prenosi u slijedeći dan, potrebno ga je prepisati u listu obveza za taj dan.

 

4. Probati, promijeniti, pitati

Ovo su smjernice koje djetetu mogu pomoći organizirati učenje kako bi samo učenje bilo jednostavnije, rezultati bolji, a učenik uspješniji i zadovoljniji. Ovakav način rada djetetu može jako odgovarati, a moguće je da se na početku i neće snalaziti najbolje. Očekivane su prepreke – teškoće u planiranju, povremen pad motivacije i inicijative.

Važno je da dijete proba, a vi ga potaknite da ustraje.

Ono što djetetu odgovara neka zadrži, a ono što ne funkcionira, neka promijeni. A vi ga na tom putu podržite 😊

Pripremila: Nataša Makarun, psihologinja u Dječjem domu „Tić“ Rijeka

 

Zašto i kako potaknuti fizičku aktivnost kod djece?

Ljudsko tijelo je stvoreno za kretanje. Tjelesna aktivnost je prirodna potreba organizma i sastavni dio života koji svakodnevno provodimo šetnjom, kućanskim poslovima, igrom, sportskim i rekreativnim aktivnostima. Djeca…

Prednosti kućnih ljubimaca u doba pandemije

Tijekom pandemije velik je naglasak stavljen na izolaciju i socijalnu distancu. Kako su ljudi društvena bića kojima je potreban socijalni kontakt, navedene preporuke mogu uvelike narušiti mentalno, ali…