Edukacija za odgajatelje dječjih vrtića u Rijeci

Dana 4.ožujka 2015.g. u Dječjem domu “Tić” Rijeka održana je edukacija za odgajatelje dječjih vrtića u Rijeci na kojoj je prisustvovalo 33 odgajatelja, odnosno po jedan odgajatelj iz svakog vrtića u okviru ustanove Dječjeg vrtića Rijeka te 2 odgajatelja iz vrtića “Zvjezdica mira” i “Mali princ”. Edukacija je održana kroz cjelodnodnevni susret, a kao nastavak na prvi dio edukacije koja je održana tijekom dva dana, 22. i 23. siječnja 2015.g., a kojoj su prisustvovali svi odgajatelji i stručni suradnici iz 29 vrtića u Rijeci. Održale su je ravnateljica “Tića” mr. Tamara Žakula Desnica, prof. psiholog, psihologinje Nataša Makarun, dipl.prof.psih. i mr.sc.Ljiljana Bubnić, prof. psih..
Edukacija je obuhvaćala detaljnije upoznavanje sa problematikom zlostavljanja i zanemarivanja djece, uključujući prepoznavanje, otkrivanje i prijavljivanje sumnje na zlostavljanje te upoznavanje sa djelokrugom rada relevantnih institucija u zaštiti djece.
Osim teorijskog znanja edukacija je također bila usmjerena na iskustveni rad i diskusiju, jačanje komunikacijskih vještina za razgovor s djetetom te praktično postupanje u konkretnim situacijama (kroz rad na slučaju).
Velika zainteresiranost i motiviranost odgajatelja urodila je bogatom diskusijom kao I potrebom za intenziviranjem suradnje.

Obilježen Dan ružičastih majica

U srijedu, 25. veljače "Tić" se pridružio obilježavanju Dana ružičastih majica kojim se promiče prevencija vršnjačkog nasilja. U Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke održana…

  Zamjenica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš posjetila „Tić“

Dana 9. ožujka 2015. “Tić” je posjetila zamjenica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa suradnicima. U sklopu posjeta ravnateljica “Tića” Tamara…