Građanska inicijativa “Dječji glas protiv nasilja”

Započela je građanska inicijativa “Dječji glas protiv nasilja”  čiji je cilj osvijestiti javnost za postojanje problema nasilja nad i među djecom, informirati sugrađane, a posebno djecu o načinima prevencije te ustanovama kojima se mogu obratiti za pomoć. Ova građanska inicijativa provest će se zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva  u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.U tijeku inicijative planiramo:
-osmisliti i tiskati plakate i edukativne brošure
-distribuirati letke i plakate građanima, školama i institucijama u kojima borave djeca
Radionica izrade letaka i brošura  s korisnicima, Ambasadorima Tića i volonterima održati će se dana 09.04.2013.g.

Studenti Medicinskog fakulteta posjetili Tić

Dana 19. travnja 2013.g. studenti medicine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci posjetili su Tić. Posjeta je realizirana u sklopu izbornog kolegija  „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“ kojeg vodi prof.dr.sc.…

Dječji glas protiv nasilja

Dana 09. travnja 2013.g. održana je radionica "Spriječimo vršnjačko nasilje!" na kojoj su sudjelovali Ambasadori Tića: učenici i učenice sedmih razreda iz 22 riječke osnovne škole, sveukupno njih 41.…