Djeca i internet u vrijeme pandemije

Stres kod djece u doba pandemije

Razdoblje u kojem se nalazimo, u kojem živimo, veliki je izazov za sve nas. Pandemija korona virusa utječe na pojedinca i društvo na mnogim razinama. Svi se zajedno…

Kako razgovarati s djecom o korona virusu – 1. dio

Obitelji diljem svijeta prilagođavaju se na promjene uzrokovane pandemijom korona virusa. Svakodnevno slušamo vijesti o širenju iste, zatvaranju škola, vrtića, rad samo nužnih profesija, a na to nisu…