Tić obilježio “Dan odgoja bez batina” (30.04.)

06. travnja 2011.g. u Tiću je održana debata-parlaonica pod nazivom „Djecu treba zaštititi od tjelesnog kažnjavanja“. Aktivnost je provedena u okviru projekta „Ambasadori Tića“ povodom obilježavanja 30. travnja – Dana odgoja bez batina.
Obilježavanje Dana odgoja bez batina inicirala je 1998. godine nevladina organizacija EPOCH-USA (End Physical Punishment of Children – Zaustavimo tjelesno kažnjavanje djece). Tijekom godina ovoj akciji pridružile su se brojne vladine i nevladine organizacije u svijetu koje različitim aktivnostima upozoravaju na neprimjerenost odgoja tjelesnim kažnjavanjem.
„Tić“ tradicionalno obilježava Dan odgoja bez batina te je i ovom prigodom osmislio aktivnost za Ambasadore „Tić-a“ kojom želi doprinijeti podizanju svijesti o problemu tjelesnog kažnjavanja djece, ali i o pozitivnim i nenasilnim metodama odgoja. 
Cilj događanja bio je omogućiti djeci izražavanje razmišljanja i osjećaja vezano za tjelesno kažnjavanje, prenijeti poruke djece roditeljima i odraslima te potaknuli roditelje na razmišljanje o učinkovitijim i primjerenijim načinima discipliniranja djece. Središnja aktivnost događanja bila je debata-parlaonica pod nazivom „Djecu treba zaštititi od tjelesnog kažnjavanja“ koju je vodila Nada Kegalj, voditeljica Debatnog kluba u OŠ Podmurvice i sutkinja Hrvatskog debatnog kluba.
Kroz pripremu i održavanje debate-parlaonice učenici su istražili i upoznali problematiku tjelesnog kažnjavanja. U raspravi su zastupali dvije teze – afirmacijska skupina zastupala je tezu da se djecu treba dodatno zaštiti, a negacijska da se djecu dovoljno štiti od tjelesnog kažnjavanja.
Ovo je još jedna u nizu aktivnosti kojom se Ambasadori Tića, učenici riječkih osnovnih škola, aktivno uključuju u zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja i u promicanje dječjih prava.
Zalaganje za odbacivanje opcije tjelesnog, ali i drugih oblika ponižavajućeg kažnjavanja te promoviranje pozitivnog roditeljstva jedan je od ciljeva preventivnih programa za roditelje, koje „Tić“ kontinuirano provodi (škole za roditelje).

Studenti socijalnog rada posjetili Tić

Studenti socijalnog rada Studijskog centra socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu posjetili su Tić u sklopu praktične nastave pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, Sa radom Dječjeg doma "Tić" i Savjetovališta…

Posjet Ukrajinske delegacije

13. travanj 2011. U okviru studijskog putovanja koje organizira Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Ukrajinu sa Središnjim koordinacijskim odborom akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, a s…