Trening za djelatnike centara za socijalnu skrb

Dana 14. studenog 2016. godine u Zadru je održan trening za djelatnike/voditelje odjela centara za socijalnu skrb pod nazivom „Jačanje kompetencija i osnaživanje voditelja u području zaštite djece i obitelji“. Cjelodnevnu edukaciju održale su Gordana Daniel, direktorica razvoja nacionalnih programa SOS Dječjeg sela te Ljiljana Bubnić, psihologinja  Dječjeg doma „Tić“ Rijeka. Trening je proveden u okviru projekta Child Protection Hub za Jugoistočnu Europu.

Izlet djece u Liku

Dana 31. listopada 2016. godine djeca uključena u poludnevni boravak u „Tiću“, zajedno sa odgajateljima i volonterima, bila su na izletu u Lici. Posjetili su Kuterevo, utočište medvjeda,…

Za djecu

(više…)