Stručni skup o vršnjačkom nasilju

Dana 14. ožujka 2016.g. u čitaonici Cernik održan je stručni skup na temu „Vršnjačko nasilje“, uorganizaciji Udruge Gromišćina zemja – Čavle. Tom su prilikom, o problematici nasilja među djecom i mladima, govorile Tamara Žakula Desnica, ravnateljica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Danijela Žagar, savjetnica pravobraniteljice za djecu, te Ines Lazarević Rukavina, voditeljica Odsjeka za prevenciju nasilja NZZJZ Primorsko – goranske županije, a skup je vodila predsjednica udruge Gromišćina zemja, Biserka Fućak.
Stručni skup održan je s ciljem  sprječavanja vršnjačkog nasilja među djecom, te poticanja svih društvenih struktura na aktivno promišljanje o vršnjačkom nasilju, kao i na upoznavanje s preventivnim aktivnostima, mjerama i radnjama koje poduzimaju različite  institucije na dobrobit djece.

O bullyingu za roditelje

Dana 28. siječnja 2016. u Gradskoj vijećnici je održano predavanje za roditelje pod nazivom „Bullying“. Predavanje je organizirala udruga Ljubičasti telefon, a održala ga je Tamara Žakula Desnica,…

Obilježen Svjetski dan socijalnog rada (15.3.)

Dana 16. ožujka 2016.g. obilježen je Svjetski dan socijalnog rada, koji se ove godine obilježavao pod nazivom „Promicanje dostojanstva i vrijednosti ljudi“. Tom prigodom je u Domu za…