„Sigurnost djece (ni)je moj posao?“

Dana 06.listopada 2014. u Zagrebu je održan okrugli stol „Sigurnost djece (ni)je moj posao?“ u organizaciji Udruge roditelja Korak po korak. Na okruglom stolu su predstavljeni rezultati istraživanja provedenog u prvoj polovici 2014. godine u okviru projekta “Osnažimo pravo djece da budu sigurna”, u kojem je sudjelovala i ravnateljica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka. Okrugli stol održan je u prostoru Tribine Grada Zagreba, a ispred Dječjeg doma „Tić“ Rijeka prisustvovala mu je psihologinja Nataša Makarun.

Predavanje o obiteljskom nasilju

Dana 23. rujna 2014., u organizaciji Udruge SOS telefon – grad Rijeka, u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta u Rijeci održano je predavanje „Difuzija socijalne odgovornosti u slučaju…

Pozitivna psihologija u obrazovanju

Dana 10. listopada 2014., u organizaciji Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Centra za istraživanje djetinjstva, a povodom obilježavanja Dana učitelja, održan je znanstveno-stručni skup „Je li d(pr)ošlo vrijeme…