Radni sastanak

20. rujna u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije održan je radni sastanak povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na sastanku se raspravljalo o problemima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama uz predlaganje mogućih rješenja i načina unapređenja postojećeg stanja.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici županijskih tijela, policije, sudstva, socijalne skrbi, zdravstva i građanskih udruga. Ispred Dječjeg doma „Tić“ Rijeka sudjelovala je psihologinja Nataša Makarun.

Održan sastanak volontera Dječjeg doma “Tić”

03. lipnja održano je redovno druženje volontera Dječjeg doma „Tić“ Rijeka koje je dio trajne supervizije volontera. Ovom prilikom volonteri i djelatnici „Tića“ razgovarali su o teškoćama i…

Četrnaesti ciklus Škole za razvedene roditelje

Dana 15. listopada 2013.g. (utorak) u „Tić-u“ započinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“ - programa psihološke podrške razvedenim roditeljima. Program će se održavati u periodu od 15.10. do…