Radionice o sigurnom korištenju elektroničkih medija

Dana 22.ožujka 2011.g u OŠ “Jelenje- Dražice” održane su dvije radionice o sigurnom korištenju elektroničkih medija za sve učenike četvrtih razreda.
Učenici su na radionicama, kroz igru i rad na primjerima, osvijestili moguće opasnosti upotrebe elektroničkih medija te kroz vođenu raspravu došli do vlastitih pravila za sigurno korištenje interneta i mobitela.
Radionicu su održale psihologinje Nataša Špigl i Ljiljana Bubnić.

 

Zahvala na donaciji obitelji Šimić iz Rijeke

11. ožujak 2011. Zahvaljujemo obitelji Šimić iz Rijeke na donaciji namještaja za dječju sobu korisnicima našeg poludnevnog programa.  

Suradnja sa Badminton klubom Sušak

Tijekom ožujka ostvarena je suradnja s Badminton klubom Sušak koji je korisnicima poludnevnog programa Tića omogućio kontiruirano treniranje badmintona, a uz stručno vodstvo trenera Ede Hržića. Ova je suradnja uvelike doprinijela bogatstvu…