Predavanje za studente

09. prosinca 2011.g. u prostorijama Dječjeg doma Tić Rijeka, mr.sc. Ljiljana Bubnić  održala je predavanje studentima sestrinstva u okviru kolegija “Zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja”, Studenti su upoznati sa djelatnošću i programima “Tića”. Prezentirane su im i posebne tehnike u radu sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom.

Potpora Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Dana 9. prosinca 2011. u Puli potpisan je Ugovor o financiranju građanskih inicijativa pod nazivom „Naš doprinos zajednici“ kojim je "Tić" dobio financijsku potporu Zaklade za poticanje partnerstva…

Edukacija “Trening s agresivnom djecom”

15 i 16 prosinca.2011.g. dvije djelatnice  Dječjeg doma "Tić" Rijeka, sudjelovale su na dvodnevnoj edukaciji "Trening s agresivnom djecom" u Zagrebu, u organizaciji Naklade Slap. Edukacija donosi znanja…