Pojačane volonterske snage „Tića“

Dana 19. listopada 2016.g. održana je edukacija za drugu grupu novih volontera, čime je završen ciklus prijema novih volontera za 2016. g., a u rad „Tića“ uključeno je 16 novih volontera. Volontiranje su nastavili i neki dugogodišnji volonteri „Tića“, što trenutno čini grupu od 25 aktivnih volontera.

Volonteri su uključeni u direktan rad s djecom, korisnicima poludnevnog tretmana – pomoć u učenju, sudjelovanje u kreativnim radionicama i u igri kao i u provođenje preventivnih aktivnosti. Uz ovogodišnje pojačanje, do sada je u rad „Tića“ uključeno 137 volontera.
Novim volonterima želimo dobrodošlicu, a svim uključenim volonterima zahvaljujemo na trudu i vremenu kojim oplemenjuju naš rad.

Održana VII. Konferencija socijalnih radnika

U periodu od 12. do 14. listopada 2016. godine u Opatiji je održana VII. Konferencija socijalnih radnika na kojoj je sudjelovala socijalna radnica „Tića“ Kristina Rukavina koja je…

Izlet djece u Liku

Dana 31. listopada 2016. godine djeca uključena u poludnevni boravak u „Tiću“, zajedno sa odgajateljima i volonterima, bila su na izletu u Lici. Posjetili su Kuterevo, utočište medvjeda,…