Početak građanske inicijative “JA, MAMA I TATA – ZAJEDNO DVA SATA”

Započela je građanska inicijativa “Ja, mama i tata – zajedno dva sata” čiji cilj je primarna prevencija rizičnih oblika ponašanja kod djece kroz osvješćivanje javnosti o ovom problemu i kroz povećanje roditeljskih kompetencija te kvalitete odnosa roditelja i djece. Ova inicijativa predstavlja odgovor na potrebe prepoznate kod roditelja i djece temeljem nalaza brojnih istraživanja, ali i svakodnevnog rada i kontakta s roditeljima i djecom u “Tiću” kao i kroz suradnju s drugim stručnjacima (škole, centri za socijalnu skrb i dr.). U tijeku inicijative planiramo:
– osmisliti i tiskati brošuru o važnosti kvalitetnog odnosa djece i roditelja u prevenciji rizičnih i nepoželjnih ponašanja djece i mladih
– distribuirati brošuru roditeljima i zainteresiranim građanima putem Info – štanda, te putem distribucije institucijama u kojima borave djeca (školama, ambulantama, dječjim ustanovama…)

-5 susreta roditelja i djece pod nazivom “Ja, mama i tata – zajedno dva sata”
Ova građanska inicijativa provest će se zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Sindikat vatrogasaca i ove godine darivao djecu u “Tiću”

Dana 31.12.2012. godine predstavnici Sindikata vatrogasaca Grada Rijeke uručili su prigodne poklon-pakete djeci korisnicima poludnevnog programa u "Tiću". Ovo tradicionalno darivanje, koje je započelo prije sedam godina, nastavlja…

Edukativni kviz o nasilju

Dana 13. veljače 2014.g u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj održan je edukativni kviz o nasilju u kojem se natjecalo 24 učenika 8b razreda Osnovne škole Nikole Tesle u Rijeci. Edukativni…