Održan info-kutak sa ciljem prevencije nasilja nad djecom

Dana 04. lipnja 2020. godine obilježen je Međunarodni dan djece žrtava nasilja na riječkom Korzu gdje je, u organizaciji Centra za participaciju žena u društvenom životu, održan prigodni info-kutak na kojem su sudjelovali i predstavnici Policijske uprave Primorsko-goranske i Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, a sa ciljem dodatne senzibiliziuacije širu javnost na ovaj problem.

Ravnateljica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Tamara Žakula, tom je prilikom podsjetila da je svaki oblik nasilja nad djecom neprihvatljiv i da svi imamo moralnu i zakonsku obvezu štititi i osiguravati prava djece te ukazivati na njihovo kršenje, posebno u ovim vremenima krize. Naglašavajući kako aktualne okolnosti zdravstvene krize generiraju i potenciraju cijeli niz okolnosti rizičnih za zlostavljanje i zanemarivanje djece, posebno je istaknula socijalno distanciranje i karantenu, ali i mnoge druge stresore koji mogu povećati napetosti, a time i rizik od nasilja. Istaknula je važnost reagiranja i odgovornost svakog pojedinaca, svih građana, članova obitelji, prijatelja kako bismo omogućili zaštitu i odgovarajuću podršku za djecu i odrasle u situacijama nasilja, a čime se mogu prevenirati i spriječiti teški ili tragični događaji.

Voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije, Marijana Žunić, tom prigodom je istaknula važnost prijavljivanja svih kaznenih djela počinjenih na štetu djece, a sve u cilju kako bi se pravovremeno poduzele odgovarajuće mjere i radnje od strane policije, s posebnim naglaskom na zaštitu i pružanja pomoći djetetu-žrtvi te procesuiranja počinitelja kaznenih djela. Pritom je i iznijela statističke podatke gdje je u prva četiri mjeseca ove godine na području nadležnosti PU primorsko goranske otkriveno i prijavljeno ukupno 75 kaznenih djela zapuštanja i zlostavljanja djece, odnosno, kaznenog djela povreda djetetovih prava što predstavlja porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 32 kaznena djela odn. 74,4 %.

Antonija Pintar iz Centra za participaciju žena u društvenom životu istaknula je kako moramo kao društvo, kao institucije i građani biti oči i uši djeci jer ona ne znaju artikulirati što im se događa.

Zaključno je naglašena važnost međuresorne suradnje svih institucija i nevladinih organizacija koje se bave djecom, kao i promptne i adekvatne pomoći u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Međunarodni dan djece žrtava nasilja (4. lipnja)

Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima - zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje putem interneta, pri čemu je veliki problem što je ono…

Sigurno dijete – uloga roditelja

Sigurnost djece odgovornost je svih odraslih osoba, pri čemu su roditelji na prvom mjestu. Roditelji ne mogu dijete zaštiti od svih opasnosti i situacija koje mogu ugroziti djetetovu…