Odlazak na kazališnu predstavu “Družba Pere Kvržice”

Dana 7. travnja 2016.g. djeca uključena u program poludnevnog boravka „Tića“, gledala su predstavu „Družba Pere Kvržice“ u HKD-u na Sušaku. Predstava se održala u izvedbi Gradskog kazališta Žar ptica, a nastala je kao dramatizacija legendarnog romana za djecu Mate Lovraka.

O vršnjačkom nasilju za studente Medicinskog fakulteta

Dana 05. travnja 2016.g. studenti pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilista u Rijeci, u okviru kolegija „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“ čiji je nositelj prof.dr.sc. Igor Prpić, posjetili su „Tić“.…

Sudjelovanje na edukaciji “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u alternativnoj skrbi”

Dana 07. i 08. travnja 2016. G. u prostoru Riječke razvojne agencije "Porin" održana je edukacija “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u alternativnoj skrbi” u organizaciji …