Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Dana 21.rujna 2015.g., povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, građanima su predstavljene ustanove i udruge okupljene u Riječku mrežu psihosocijalne potpore žrtvama nasilja te aktivnosti koje poduzimaju u smjeru zaštite žrtava nasilja.  Na predstavljanju, koje je imalo za cilj senzibilizirati društvo o ovoj problematici uz jasnu poruku da živimo u  društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku, sudjelovala je Tamara Žakula Desnica, ravnateljica te Kristina Rukavina, socijalna radnica Dječjeg doma “Tić” Rijeka.Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se od 2004. godine kada ga je Hrvatski sabor proglasio u spomen na tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. Tom su se prigodom riječke institucije i udruge, kojima je zajednički cilj djelovanja zaštita žrtava od svih obilika nasilja, okupile u Riječku mrežu psihosocijalne potpore žrtvama nasilja. U  predstavljenju aktivnosti Riječke mreže sudjelovali su i o svojim aktivnostima govorili: Vesna Penić iz Centra za participaciju žena u društvenom životu, Gordana Stolfa, voditeljica Obiteljskog centra, podružnice Centra za socijalnu skrb Rijeka,  Mladena Tadej, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima sa Županijskog suda u Rijeci, Tina Kovačić, predsjednica  SOS telefona-Rijeka, Udruge za pomoć žrtvama nasilja, Paola Bogović, iz Udruge za zaštitu obitelji U.Z.O.R., Sanja Borić iz Caritasovog doma za žene i djecu „Sveta Ana“ teMarijana Žunić, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije Policijske uprave primorsko-goranske.
Na predstavljanju je istaknuto kako se u Hrvatskoj nasilje nad ženama najčešće događa u obiteljskoj zajednici, koja bi trebala biti najsigurnije okruženje. Većina žrtava obiteljskog nasilja su osobe ženskog spola, dok je počinitelj obiteljskog nasilja najčešće bračni ili izvanbračni suprug ili bivši suprug žrtve. sudjelovala je Tamara Žakula Desnica, ravnateljica te Kristina Rukavina, socijalna radnica Dječjeg doma “Tić” Rijeka.

U listopadu 2014.g. počinje novi ciklus “Škole za razvedene roditelje”

Dana 16. listopada 2014.g. (četvrtak) u „Tiću“ započinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“ - programa psihološke podrške razvedenim roditeljima. Program će se održavati u periodu od 16.10. do 13.11.2014.g. tijekom…

Održana radionica izrade bookmarkova

Dana 22. listopada u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održana je radionica izrade bookmarkova na temu nenasilja i tolerancije. Radionica je održana u sklopu građanske inicijative „ZA osmijeh, PROTIV…