Obilježavanje Međunarodnog dana volontera

U petak 05. prosinca, u Dječjem domu „Tić“ Rijeka, obilježen je Međunarodni dan volontera. Tim povodom održan je supervizijski sastanak i druženje volontera. Sastanak je dio trajne supervizije i edukacije volontera na kojem se kroz razgovor rješavaju aktualne teškoće koje proizlaze iz volonterskog angažmana i izravnog rada s djecom, a to je ujedno i prilika da se volonteri međusobno bolje upoznaju i druže. Sastanci s volonterima kontinuirano se održavaju se kako bi se povećala kvaliteta rada s djecom i unaprijedio rad volontera i njihovo zadovoljstvo volontiranjem. Tako je, osim radnog, sastanak imao i kreativni dio na kojem su se volonterke, kroz rad s glinom, imale priliku kreativno izraziti i zabaviti.Ovom prilikom posebno smo se zahvalili dugogodišnjim volonterkama „Tića“, Taniti Perčić i Sonji Trzija.
Ponosni smo i što je volonterka Jelena Vukoje, za volontiranje u „Tiću“, jedna od dobitnica priznanja Volonterskog centra udruge SMART za volontiranje u 2014. godini!
Sastanak volontera pripremile su i vodile ravnateljica Tamara Žakula Desnica, socijalna radnica Kristina Rukavina i psihologinja Nataša Makarun.U petak 05. prosinca, u Dječjem domu „Tić“ Rijeka, obilježen je Međunarodni dan volontera. Tim povodom održan je supervizijski sastanak i druženje volontera. Sastanak je dio trajne supervizije i edukacije volontera na kojem se kroz razgovor rješavaju aktualne teškoće koje proizlaze iz volonterskog angažmana i izravnog rada s djecom, a to je ujedno i prilika da se volonteri međusobno bolje upoznaju i druže. Sastanci s volonterima kontinuirano se održavaju se kako bi se povećala kvaliteta rada s djecom i unaprijedio rad volontera i njihovo zadovoljstvo volontiranjem. Tako je, osim radnog, sastanak imao i kreativni dio na kojem su se volonterke, kroz rad s glinom, imale priliku kreativno izraziti i zabaviti.
Ovom prilikom posebno smo se zahvalili dugogodišnjim volonterkama „Tića“, Taniti Perčić i Sonji Trzija.
Ponosni smo i što je volonterka Jelena Vukoje, za volontiranje u „Tiću“, jedna od dobitnica priznanja Volonterskog centra udruge SMART za volontiranje u 2014. godini!
Sastanak volontera pripremile su i vodile ravnateljica Tamara Žakula Desnica, socijalna radnica Kristina Rukavina i psihologinja Nataša Makarun.

 

Brošura o ambasadorima ”Tića”

U studenom 2014., povodom obilježavanja 7. godišnjice provođenja projekta “Ambasadori Tića”, Dječji dom “Tić” Rijeka tiskao je brošuru o ambasadorima. U brošuri su objedinjene informacije o misiji, radu…

“Vaše knjige pišu” – biblioteka Dječjeg doma “Tić” Rijeka

U tijeku je akcija prikupljanja knjiga i stvaranja biblioteke Dječjeg doma "Tić" Rijeka. Tako djeci, korisnicima poludnevnog tretmana, knjige želimo približiti, učiniti dostupnim i time ih potaknuti na…