Međunarodni dan odgoja bez batina

Obilježavanje Međunarodnog dana odgoja bez batina inicirala je 1998. godine organizacija EPOCH-USA (End Physical Punishment of Children – Zaustavimo tjelesno kažnjavanje djece), a Dječji dom „Tić“ Rijeka aktivno ga obilježava od 2009. godine različitim aktivnostima kojima nastojimo upozoriti na neprimjerenost tjelesnog kažnjavanja, zalagati se za odbacivanje opcije tjelesnog, ali i drugih oblika ponižavajućeg kažnjavanja i promovirati pozitivno roditeljstvo.
Iako je Republika Hrvatska zakonom zabranila tjelesno kažnjavanje djece ono je još uvijek prisutno u našem društvu, na što upućuju podaci iz svjetskih i domaćih studija. Istraživanje koje je proveo Dječji dom „Tić“ Rijeka na riječkom području na uzorku 1602 djece u dobi od 12 do 15 godina pokazalo je da 32% djece navodi iskustvo tjelesnog kažnjavanja od strane roditelja.

O tjelesnom kažnjavanju…

 

Proljetni praznici u „Tiću“

Proljetni praznici su, za djecu uključenu u poludnevni boravak u Dječjem domu „Tić“ Rijeka, i ove godine započeli aktivno, posjetom Zajednici tehničke kulture gdje su imali priliku sudjelovati…

Dom „Tić“ sudjelovalo u humanitarnoj akciji Sve Za Našu Djecu 2018

Dana 10. svibnja 2018. Dom „Tić“ je sudjelovao u humanitarnoj akciji Sve Za Našu Djecu 2018 koju je organizirala humanitarna udruga „Riječko srce“. U akciju se uključio prodajom…