Međunarodni dan odgoja bez batina (30.4.)

Zalaganje za odbacivanje opcije tjelesnog, ali i drugih oblika ponižavajućeg kažnjavanja te promoviranje pozitivnog roditeljstva jedan od ciljeva programa za roditelje koje ustanova „Tić“ kontinuirano provodi, kao i aktivnosti kojima se od 2009. godine pridružuje obilježavanju ovog dana.Knjižica o pozitivnom roditeljstvu pod nazivom „Ja, mama i tata“ nastala je kao doprinos ovim nastojanjima i može se preuzeti klikom na link:
Obilježavanje Međunarodnog dana odgoja bez batina inicirala je 1998. godine nevladina organizacija EPOCH-USA (End Physical Punishment of Children – Zaustavimo tjelesno kažnjavanje djece). Tijekom godina ovoj akciji pridružile su se brojne organizacije u svijetu, a 2009. godine i ustanova „Tić“ koja, različitim aktivnostima upozorava na neprimjerenost i štetnost odgoja tjelesnim kažnjavanjem.
Tjelesna kazna ima trenutni efekt, ona trenutno i privremeno zaustavlja nepoželjno ponašanje, ali ne uči dijete zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i koje je ponašanje prihvatljivo odn. kako bi se dijete trebalo ponašati. Osim ovog, postoje i drugi razlozi zašto je tjelesno kažnjavanje kontraproduktivno i opasno:
o ima tendenciju eskalacije
o ne uči dijete zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i koje je ponašanje prihvatljivo
o uči dijete da se mora ponašati na određen način jer će u protivnom biti kažnjeno
o uči dijete da ne zaslužuje poštovanje
o uči dijete da je nasilje manifestacija ljubavi, odn. da je osjećaj ljubavi povezan s nasiljem
Također, tjelesno kažnjavanje je značajan faktor rizika, koji 2 – 4 puta povećava vjerojatnost da će kod djece doći do dugoročnih poremećaja, kao što su:
o Agresivno, nasilničko i/ili kriminalno ponašanje
o Tjelesno kažnjavanje / zlostavljanje vlastite djece
o Fizička agresija prema bračnom partneru i nepoznatim osobama
o Delinkvencija
o Zlouporaba sredstava ovisnosti
o Socio-emocionalni problemi u odrasloj dobi (samodestruktivno ponašanje, anksioznost, depresija, hostilnost
Nasuprot tjelesnom kažnjavanju, postoji pozitivan pristup odgoju djece odn. pozitivno roditeljstvo i roditeljsko ponašanje koje se temelji na:
o najboljem interesu djeteta,
o obostranom poštovanju,
o pozitivno djeluje na razvoj djetetovih potencijala i interesa kao i prihvaćanje različitih interesa u nenasilnom okruženju
o potiče dobro ponašanje,
o postavlja jasna pravila i granice djetetovom ponašanju
o koristi pozitivne oblike discipline umjesto tjelesnog kažnjavanja.
Pozitivno roditeljstvo pomaže djeci da i sama postanu pozitivni roditelji!

Ambasadori „Tića“ promišljaju o masovnim medijima

Dana 27. travnja 2017. godine u ustanovi „Tić“ održana je radionica „Djeca i mediji“ organizirana za učenike pete generacije ambasadora „Tića“ - polaznike sedmih razreda osnovnih škola u…

Posjet studenata Psihologije

Dana 12. svibnja 2017. godine u posjet Dječjem domu “Tić” Rijeka došli su studenti Psihologije Filozofskog fakulteta u Rijeci, sa Prof. Sanjom Smojver Ažić. Posjeta je realizirana u…