Međunarodni dan odgoja bez batina (30.4.)

Zalaganje za odbacivanje opcije tjelesnog, ali i drugih oblika ponižavajućeg kažnjavanja te promoviranje pozitivnog roditeljstva jedan od ciljeva programa za roditelje koje ustanova „Tić“ kontinuirano provodi, kao i aktivnosti kojima se od 2009. godine pridružuje obilježavanju ovog dana. Knjižica o pozitivnom roditeljstvu pod nazivom „Ja, mama i tata“ nastala je kao doprinos ovim nastojanjima i može se preuzeti klikom na link:

Obilježavanje Međunarodnog dana odgoja bez batina inicirala je 1998. godine nevladina organizacija EPOCH-USA (End Physical Punishment of Children – Zaustavimo tjelesno kažnjavanje djece). Tijekom godina ovoj akciji pridružile su se brojne organizacije u svijetu, a 2009. godine i ustanova „Tić“ koja, različitim aktivnostima upozorava na neprimjerenost i štetnost odgoja tjelesnim kažnjavanjem.

Tjelesna kazna ima trenutni efekt, ona trenutno i privremeno zaustavlja nepoželjno ponašanje, ali ne uči dijete zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i koje je ponašanje prihvatljivo odn. kako bi se dijete trebalo ponašati. Osim ovog, postoje i drugi razlozi zašto je tjelesno kažnjavanje  kontraproduktivno i opasno:

o ima tendenciju eskalacije

o ne uči dijete zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i koje je ponašanje prihvatljivo

o uči dijete da se mora ponašati na određen način jer će u protivnom biti kažnjeno

o uči dijete da ne zaslužuje poštovanje

o uči dijete da je nasilje manifestacija ljubavi, odn. da je osjećaj ljubavi povezan s nasiljem

Također, tjelesno kažnjavanje je značajan faktor rizika, koji 2 – 4 puta povećava vjerojatnost da će kod djece doći do dugoročnih poremećaja, kao što su:

o Agresivno, nasilničko i/ili kriminalno ponašanje

o Tjelesno kažnjavanje / zlostavljanje vlastite djece

o Fizička agresija prema bračnom partneru i nepoznatim osobama

o Delinkvencija

o Zlouporaba sredstava ovisnosti

o Socio-emocionalni problemi u odrasloj dobi (samodestruktivno ponašanje, anksioznost, depresija, hostilnost

Nasuprot tjelesnom kažnjavanju, postoji pozitivan pristup odgoju djece odn. pozitivno roditeljstvo i roditeljsko ponašanje koje se temelji na:

o najboljem interesu djeteta,

o obostranom poštovanju,

o pozitivno djeluje na razvoj djetetovih potencijala i interesa kao i  prihvaćanje različitih interesa u nenasilnom okruženju

o potiče dobro ponašanje,

o postavlja jasna pravila i granice djetetovom ponašanju

o koristi pozitivne oblike discipline umjesto tjelesnog kažnjavanja.

Pozitivno roditeljstvo pomaže djeci da i sama postanu pozitivni roditelji!

„Vaše knjige pišu“

Povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige i Dana hrvatske knjige, ovim se putem, prigodnim filmićem, želimo zahvaliti svim donatorima koji su u protekle dvije godine bili zaslužni za stvaranje…

Posjet studenata Psihologije

Dana 12. svibnja 2017. godine u posjet Dječjem domu “Tić” Rijeka došli su studenti Psihologije Filozofskog fakulteta u Rijeci, sa Prof. Sanjom Smojver Ažić. Posjeta je realizirana u…