Međunarodni dan djece žrtava nasilja i agresije (4. lipnja)

Kako bi se podsjetilo javnost da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja te kako bi se naglasila važnost zaštite djece, 4. lipnja se širom svijeta obilježava Međunarodni dan djece žrtava nasilja i agresije. Zbog velikog broja djece žrtava nasilja u svijetu i svakodnevnog kršenja prava djece, UN je 1983. godine inicirao obilježavanje ovog dana s naglaskom na važnost zaštite prava djece i neophodnost zajedničkog angažmana u borbi protiv svih oblika agresije nad djecom.Povodom ovog dana “Tić” tradicionalno nastoji  podići svijest građana o djeci koja doživljavaju zlostavljanje i nasilje, osvijestiti da je svaki oblik nasilja nad djecom, bez obzira na težinu, neprihvatljiv i da svi odrasli imaju i moralnu i zakonsku obavezu štititi i osiguravati prava djece, odnosno ukazivali na njihovo kršenje.
Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima – zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje putem interneta, pri čemu je veliki problem što se ono često ne prepoznaje na vrijeme pa izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u dijelu podrške i pomoći djetetu tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinitelja.
lako obitelj ima primarnu ulogu u razvoju i odrastanju djeteta, nažalost, mnoga djeca upravo u obitelji i u najranijoj dobi doživljavaju različite oblike zanemarivanja, povređivanja njihovih prava, ponižavanja i zlostavljanja. Nasilje koje djeca doživljavaju u obitelji nikako nije odgovornost samo obitelji, bez obzira što se događa unutar nje, već je to ozbiljan društveni problem. Starija djeca se često boje i srame prijaviti nasilje u obitelji, dok ona najmlađa još niti nemaju pojam da je takvo nasilno ponašanje neprihvatljivo. Utoliko je odgovornost odraslih veća jer je svaki oblik nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djeteta ozbiljna prijetnja odrastanju djeteta jer ugrožava osnovno pravo djeteta – pravo na život i razvoj. Osiguravajući osnovno pravo djeteta na poštovanje njegovog ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, sprečavanjem svih oblika nasilja i zlostavljanja, nužan je preduvjet za osiguravanje svih drugih prava djeteta.
Djeca imaju pravo na odrastanje u sredini koja pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer samo takva sredine potiče razvoj ličnosti djeteta i stvara građane odgovorne i prema sebi i prema drugima.

15. obljetnica udruge “Pegaz”

Dana 28. svibnja 2016. godine Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ svečanom je skupštinom obilježila petnaestu godišnjicu rada. Na skupštini su, pored brojnih uzvanika, prisustvovala djeca,…

Posjet studenata iz Rusije i Alžira

Dana  14. i 15. lipnja 2016. godine u posjet „Tiću“ došli su studenti iz stranih zemalja koji borave u Rijeci, a zahvaljujući Međunarodnoj studentskoj organizaciji AIESEC. Elina iz…