Kako poboljšati pažnju i koncentraciju?

Dana 02.12. 2015. godine održano je predavanje u sklopu projekta “Ljubičastog telefona” o poboljšanju pažnje i koncentracije uz pomoć sustava učenja “PlayAttention”. “Ljubičasti telefon” je projekt koji se provodi na području grada Rijeke kao pomoć i podrška roditeljima, nastavnicima i djeci sa poteškoćama pažnje i koncentracije. Provodi ga Udruga “Buđenje”, u partnerstvu sa Dječjim domom “Tić” Rijeka, a financiran je namjenskim sredstvima Ministarstva zdravlja. Na predavanju je sudjelovala Kristina Rukavina, socijalna radnica Dječjeg doma “Tić”.Predavanje je održano u Narodnoj čitaonici Gradske knjižnice Rijeka, a vodila ga je  dipl. psihologica Tamara Polegubić. Sustav učenja “Play Attention” je vrlo djelotvorana metoda za poboljšanje pažnje i koncentracije kod svih pojedinaca, a posebno kod djece i odraslih s ADHD-pm. Kao vodeća tehnologija u edukativnim, kognitivnim i bihevioralnim intervencijama kod osoba s ADHD-om, “Play Attention” razvija održavanje pažnje, pospješuje ignoriranje ometajućih sadržaja (distraktora), razvija vještine pamćenja, pospješuje završavanje zadataka, razvija vještine planiranja i organiziranja, smanjuje impluzivnost i hiperaktivnost, kao rezultat dolazi do boljeg uspjeha u školi i na radnom mjestu, većeg samopoštovanja i zadovoljstva životom.

Donacija Erste banke

Dana 30. studenog 2015.g. član Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d. g. Christoph Schoefboeck uručio je donaciju vrijednu 20.000,00 kuna ravnateljici Dječjeg doma “Tić” Rijeka Tamari Žakula Desnica. Donacija je…

Izlet u Zagreb

Dana 29. prosinca 2015.g., djeca uključena u program poludnevnog boravka „Tića“, u pratnji svojih odgajatelja, posjetila su grad Zagreb. Na cjelodnevnom izletu uživali su u raznim edukativnim i…