Edukacija u Osijeku o sigurnosti na internetu

U periodu od 03. do 05. listopada 2016. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, organizirao je edukaciju na temu “Sigurnost i zaštita djece na internetu – prepoznavanje i prevencija.” Edukacija je bila namijenjana stručnjacima iz centara za socijalnu skrb i drugih ustanova socijalne skrbi koje skrbe o djeci i mladima, a koji su kroz predavanja dobili uvid u prepoznavanje zlostavljanja na internetu te mogućnosti rada i prevencije istog. Predavači su bili stručnjaci različitih profila, a o psihološkim aspektima nasilja nad i među djecom putem interneta te iskustvima iz prakse govorila je mr. Tamara Žakula Desnica, ravnateljica „Tića“.

U rujnu započinje novi 20. ciklus “Škole za razvedene roditelje”

Dana 27. rujna 2016.g. (utorak) u „Tiću“ započinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“ - programa psihološke podrške razvedenim roditeljima. Program će se održavati u periodu od 27.09.…

Nova knjižica o vršnjačkom nasilju: „Gdje se gasiš?“

Dana 10. listopada 2016. godine u Gradskoj vijećnici „Tić“ je predstavio novu knjižicu o vršnjačkom nasilju pod nazivom „Gdje se gasiš?“. Knjižica je tiskana u okviru projekta „Ljubičasti…