Zbog velikog interesa kreće još jedna „Škola za razvedene roditelje“

Zbog velikog interesa za „Školu za razvedene roditelje“ koja kreće dana 28. rujna 2021., a u želji da omogućimo što većem broju prijavljenih roditelja da se uključi u program, organiziran je još jedan ciklus „škole“.

30. ciklus „Škole za razvedene roditelje“ održavati će se u periodu od 30. rujna 2021.g., do 28. listopada 2021.g. tijekom pet susreta, svakog četvrtka od 17.00 do 18.30 sati.

Svi roditelji koje nismo mogli uključiti u dva aktualna ciklusa moći će sudjelovati u slijedećoj „školi“ koja će biti organizirana u veljači slijedeće godine

Obavijest o početku 29. ciklusa „Škole za razvedene roditelje“

Dana 28. rujna 2021.g. (utorak) u Dječjem domu „Tić“ Rijeka započinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“ - program psihološke podrške razvedenim roditeljima. Program će se održavati u…

Predavanje za studente Pedagogije

Dana 27. listopada 2021. g. ravnateljica Dječjeg doma “Tić” Rijeka, Tamara Žakula, održala je gostujuće predavanje za studente diplomskog studija Pedagogije, u okviru kolegija „Obitelj i prevencija asocijalnih…