Učenici moraju djelovati!

Posljedice nasilja mogu biti vrlo tragične i zato je važno da učenici koji su svjedoci nasilja nauče reagirati čak i na ¨bezopasnu¨ igru i zafrkanciju.

Evo što možete učiniti:

  • potaknite žrtvu da razgovara s nekom odraslom osobom kojoj vjeruje, npr. s roditeljima ili profesorima
  • ohrabrite je da s vama razgovara o onome što joj se događa
  • ponudite se da ćete vi u njeno ime razgovarati s odraslima (i budite spremni to učiniti)
  • podrška i razumijevanje izuzetno su važni– učinite sve što možete da pomognete drugim učenicima da cijene sebe i da shvate da nisu oni krivi za nasilje koje im se događa
  • pokažite nasilnom učeniku da vas ne plaši toliko da nećete učiniti ništa i da ste odlučni u tome da ga zaustavite (naravno, uz pomoć odrasle osobe, ne pokušavajte sami riješiti problem)
  • pobrinite se da i drugi učenici saznaju što trebaju učiniti ukoliko su svjedoci nasilja
  • djelujte i na razini škole i stvorite ¨politiku nenasilja¨- potaknite razgovor o nasilju na sastanku učeničkog vijeća, satu razredne zajednice ili u sklopu nekog predmeta
  • uključite i informirajte što je moguće više ljudi, pobrinite se da profesori saznaju što se događa!

Ukoliko nisi siguran/sigurna kako reagirati.
nazovi i/ili dođi u «Tić».
Adresa: Beli Kamik 11, 51000 Rijeka; tel. 051/215-670, fax. 051/215-678