Sastanak sa stručnjacima Dječjeg vrtića Rijeka

Dana 5. studenog 2014.g. u „Tiću“ je održan stručni sastanak na kojem je prisustvovala ravnateljica i 20 stručnih suradnika (psihologa, pedagoga, logopeda i defektologa) iz Dječjeg vrtića Rijeka. Sastanak je održan u cilju jačanja suradnje dviju ustanova po pitanju prepoznavanja djece koja imaju iskustvo zlostavljanja i zanemarivanja, pravovremenog reagiranja i pružanja stručne pomoći djeci koja istu trebaju te su dogovoreni koraci koji će tome doprinijeti.

„Tić“ obilježio15. obljetnicu stručnog rada i Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece „milenijskom fotografijom“

Dana 06. studenog 2015.g. u 12.00 sati na Riječkom lukobranu okupilo se više od 1600 djece i mladih te stručnjaka i svih onih koji brinu za dobrobit djece…

Obilježavamo europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja 18. studenoga

Ove godine prvi puta obilježavamo Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja koji je odredilo Vijeće Europe kako bi se povećala svjesnost, ovaj put ciljano…