Potpisan ugovor o financiranju Dječjeg doma “Tić” Rijeka

Dana 9.ožujka 2016., u Salonu Grada Rijeke, ugovore za korištenje proračunskih sredstava u 2016. godini potpisali su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, ravnateljica „Tića“ Tamara Žakula Desnica i v.d. ravnatelja PB „Lopača“ Neven Ivanović. Potpisivanju je prisustvovala i pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat.
Grad Rijeka sufinancira rad Dječjeg doma Tić“ Rijeka od samog osnutka, a ove godine osigurati će 1.112.000 milijuna kuna, što je 80% ukupnog proračuna ustanove. Ostatak novca za sufinanciranje plaća i drugih troškova pokriva Ministarstvo socijalne politike i mladih sa 131.400,00 kuna i Primorsko-goranska županija sa 209.000 kuna. Zahvaljujući takvoj podršci multidisciplinarni tim stručnjaka u „Tiću“ pruža stručnu pomoć i podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.
Stručna pomoć pruža se kroz poludnevni boravak za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te kroz savjetodavni rad sa djecom i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje i/ili zanemarivanje te njihovim nezlostavljajućim roditeljima. Važan dio rada je i rano otkrivanje i prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece te povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u svezi problema zlostavljanja kao i  adekvatnog načina njegova rješavanja. U tom smjeru “Tić” kontinuirano provodi niz aktivnosti: Projekt “Ambasadori Tića” (uključivanje djece i njihova edukacija kako bi se pomoglo smanjivanju i prekidu nasilja među djecom te jačanju svijesti o vlastitim pravima i odgovornostima), istraživački rad, edukaciju i mentorski rad sa volonterima, rad sa studentima te programe podrške roditeljima i cijeloj obitelji («Škola za razvedene roditelje» – program psihološke podrške razvedenim roditeljima i “Ja, mama i tata – zajedno dva sata”).

Seminar „Obiteljska i vršnjačka medijacija“

Dana 26. 02. 2016 u Centru za rehabilitaciju Rijeka održan je seminar pod nazivom  „Obiteljska i vršnjačka medijacija“ u organizaciji Udruge socijalnih radnika Rijeka. Seminar su vodile dipl.…

O nasilju putem interneta za roditelje

Dana 9. ožujka 2016.g u OŠ Srdoči održan je roditeljski sastanak za roditelje učenika šestih razreda na temu „Nasilja putem interneta“. Uz prezentaciju koju su pripremili učenici 6.b…