Pomoć i podrška djeci žrtvama i svjedocima kaznenih djela

Dana 17.06.2014.g. na Županijskom sudu u Rijeci održan je konzultativni posjet delegacije sudaca, tužitelja, policijskih inspektora i predstavnika UNDP-a BIH radi prikupljanja infrmacija o razvoju sustava podrške i njegove prakse u RH.
Na sastanku koji je organizirala Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, u okviru projekta „Podrška procesuiranju predmeta ratnih zločina u BIH” kojim se u Mostaru i Brčkom uspostavlja sistem podrške žrtvama i svjedocima, aktivno je sudjelovala psihologinja Ljiljana Bubnić sa prikazom rada Dječjeg  doma „Tić“ Rijeka te pružanja pomoći i podrške djeci žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

 

Obilježavanje Međunarodnog dana djece žrtava nasilja (4.lipnja)

U srijedu, 04. lipnja 2014. godine, u periodu od 12.00 do 14.00 sati, na Korzu će biti postavljen info-pult Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, povodom obilježavanja  Međunarodnog dana djece…

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Dana 18. rujna 2014., povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u organizaciji udruge Centar za participaciju žena u društvenom životu iz Rijeke, održana je tribina „Pravna…